A downloadable game for Android

[ENG]

Music rhythm game for two players. Players in turns sends and receives projectiles to the music rhythms (represented by horizontal lines). The idea behind this game was to engage two people against themself in opposition to typical rhythm games.

[PL]

Muzyczna gra rytmiczna dla dwojga. Gracze na przemian wysyłają i odbierają pociski w rytm muzyki (reprezentowany przez poprzeczne linie). Zamysłem tej gry było właśnie zaangażowanie dwóch osób w przeciwieństwie do typowych gier rytmicznych.

Download

Download
lilLilts.apk 34 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.