A downloadable game for Windows

[ENG]

WitchCraft was made mainly for two reasons. First, as a test of our skills, primarily learning, because it was our first game which was created without using Unity3D engine, but only based on the MonoGame software. Second, was to check if going back to casting spells with use of symbols is still interesting mechanic. Tell us if u share our point of view ;).

[PL]

WitchCraft powstał głównie w dwóch celach. Po pierwsze jako test naszych umiejętności, przede wszystkim uczenia się gdyż była to nasza pierwsza gra w której nie korzystaliśmy z gotowego silnika Unity, a jedynie z oprogramowania MonoGame. Natomiast naszym drugim celem było sprawdzenie czy powrót do mechanik rzucania zaklęć przy użyciu znaków i symboli nadal jest ciekawym i interesującym pomysłem. Powiedzcie nam czy podzielacie nasz pogląd, że wciąż jest to ciekawy pomysł ;).

Install instructions

Unzip the package and run Witchcraft.exe.  Game supports only polish language. In settings [PL: Ustawienia] changing 3rd property - shadows - is only supported for computers with dedicated graphics.

Download

Download
Witchcraft 102 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.